ABOUT US

เกี่ยวกับบริษัท

บริการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร

เราจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและทันสมัย เรามุ่งเน้นที่จะมอบระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด บริการติดตั้งครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญ และวิศวกรประจำบริษัทฯ ควบคุมอย่างมืออาชีพ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision) คือ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elitt.

 

พันธกิจ (Mission) คือ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ค่านิยม (Value) คือ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

WHAT WE PROVIDE

บริการของ MASTERPIECE

บริการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ระบบลานจอดรถ งานระบบสื่อสารต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญที่ยอดเยี่ยม

ระบบบริหารจัดการลานจอดรถอัตโนมัติ

ช่วยจัดการและบริหารลานจอดรถของห้างสรรพสินค้า หรือหน่วยงานสถานที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ระบบจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูง

เครื่องรับบัตรจอดรถอัตโนมัติ
ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ
กล้อง (กล้อง LPR หรือ License Plate Recognition )

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบแนะนำที่จอดรถอัจฉริยะ

เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยหาจุดจอดรถได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยอุปกรณ์
Guidance Ultrasonic Sensor โดยสามารถประมวลผลแบบ Real-Time และนำมาแสดงผลบนป้ายไฟ LED เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ได้ทันทีว่ามีที่จอดรถเหลืออยู่กี่ช่องจอด

ป้ายแสดงผลในอาคาร เป็นจอ LED
ไฟแสดงผลเหนือที่จอดรถ
ระบบนำทางลานจอดรถอัจริยะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบนับรถ

ระบบนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ติดตั้งในเรื่องของ การนับ หรือคำนวนรถยนต์ที่มีการเข้าออกภายในอาคารในแต่ละวัน ขณะเดียวกันหากมีการจัดเก็บค่าจอดรถ ระบบนับรถยนต์เข้า-ออก นี้ยังสามารถบันทึกค่าจอดรถ หรือเวลาที่รถยนต์แต่ละคันจอด

นับรถเข้า-ออกด้วยระบบ Loop Detector
บันทึกข้อมูลไว้ได้นานหลายเดือน
รองรับความเร็วรถตั้งแต่ 0 – 120 กม./ชม.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบนับคน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถนับหรือตรวจวัดปริมาณจำนวนคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติและวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค

ตรวจสอบคนเดินเข้า
แสดงผลการวัดปริมาณได้ในรูปแบบรายงาน 24 ชั่วโมง
ระบบติตั้งง่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ระบบกล้องวงจรปิด เป็นระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยกล้องวงจรปิด ที่ติดตั้งตามบริเวณต่างๆ และส่งภาพมาที่ จอภาพ หรือ Monitor และบันทึกลงไปยังเครื่องบันทึก เป็นระบบที่ใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือ ใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์ต่างๆ

แบบบูลเล็ต (Bullet)
แบบโดม (Dome)
สามารถกันน้ำได้ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลงานที่ผ่านมาของ MASTERPIECE

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้ มาสเตอร์พีช แอดวานซ์ ซิสเต็ม ดูแล

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ผลงานเพิ่มเติม

ระบบนับคน

ผลงานเพิ่มเติม

ระบบบริหารจัดการลานจอดรถอัตโนมัติ

ผลงานเพิ่มเติม

ระบบแนะนำที่จอดรถอัจฉริยะ

ผลงานเพิ่มเติม

ระบบนับรถ

ผลงานเพิ่มเติม

OUR CLIENTS

ลูกค้าที่เลือกใช้บริการของเรา