ระบบนับคน

ระบบนับคนเป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามาถตรวจนับหรือวัดปริมาณจำนวนคนที่เข้ารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติและวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค

การวัดปริมาณจำนวนคนที่เข้ามาภายใน ห้างสรรพสินค้า และกิจการอื่นๆ ช่วยประเมินผลของการโฆษณา การจัดโปรโมชั่นและแคมเปญ วัดประสิทธิภาพ และ ประเมินผล การปติบัติงาน และ ความสามารถของพนักงาน ทำให้ทราบถึงจำนวนผู้ที่มาใช้บริการ

ด้วยระบบนับคนสามารถแสดงผลการวัดปริมาณได้ในรูปแบบการรายงานผลผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเว็บบราวเซอร์ ช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณสามรถเรียกตรวจสอบข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง โดยเป็นข้อมูลจริงไม่ใช่การสุ่มนับ และมีรูปแบบการรายงานผลที่หลากหลายรองรับทุกการวิเคราะห์ที่คุณจะนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แอด LINE สอบถามเพิ่มเติม

เทคโนโลยีและ คุณสมบัติของระบบ

ระบบนับคนเป็นระบบเทคโนโลยีที่ประมวลผลจากภาพหรือลักษณะรูปร่าง ทำให้สามารถคัดแยกระหว่างคน,วัตถุและสินค้าได้ สามารถคัดแยกระหว่างลูกค้าที่เดินเข้าและลูกค้าที่เดินออกจากบริเวณพื้นที่ได้

ระบบนับคนให้ค่าความถูกต้องโดยเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 95 ทั้ง 2 ทิศทาง (คนเดินเข้าและคนเดินออก)

รูปแบบการติดตั้งระบบนับคน จะติดตั้งบริเวณด้านบนของทางเข้า-ออก ทำให้ไม่กีดขวางทางเข้า-ออก

ระบบนับคนสามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลลงซอฟท์แวร์ที่ได้ติดตั้งลงในระบบได้นานถึง 30 วัน ในกรณีที่ระบบเครือข่ายมีปัญหาไม่สมารถเชื่อมต่อได้

สนใจสอบถาม พูดคุย ปรึกษา ขอใบเสนอราคาเพียงคลิก

แอด LINE สอบถามเพิ่มเติม