ระบบแนะนำที่จอดรถอัจฉริยะ

เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยหาจุดจอดรถได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยอุปกรณ์ Guidance Ultrasonic Sensor โดยสามารถประมวลผลแบบ Real-Time และนำมาแสดงผลบนป้ายไฟ LED เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ได้ทันทีว่ามีที่จอดรถเหลืออยู่กี่ช่องจอด

นอกจากนี้ เซ็นเซอร์ยังช่วยนำทางให้ลูกค้าหาที่จอดรถได้ทันที ด้วยการสังเกตจากสัญญาณไฟเหนือช่องจอดรถ หากไฟแสดงสีเขียว หมายถึงมีที่จอดรถว่าง หรือแสดงสัญญาณไฟสีแดงหรือไม่แสดงสัญญาณไฟ เมื่อมีรถจอดอยู่ในช่องจอดนั้นแล้ว

แอด LINE สอบถามเพิ่มเติม

หลักการทำงานของ ระบบแนะนำที่จอดรถอัจฉริยะ !

บริษัท มาสเตอร์พีช แอดวานซ์ ซิสเต็ม จำกัด

ระบบนำทางลานจอดรถอัจริยะ

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิค ใช้สำหรับตรวจจับรถยนต์ที่เข้ามาจอดและระบุจำนวนของจุดจอดรถว่างในแต่ละโซนได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ด้วยการส่งข้อมูลไปยังไฟสถานะเหนือที่จอดรถและจอ LED แสดงผลเหนือที่จอดรถ โดยจุดติดตั้งเซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิคอยู่ที่ความสูงประมาณ 180 – 220 ซม. ซึ่งอาคารบางแห่งมีการยกเสาขึ้นสูงในบริเวณลานจอดรถ เพื่อให้รถตู้สามารถเข้ามาจอดได้

ป้ายแสดงผลหลัก

ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าอาคารจอดรถ เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่ามีจำนวนที่จอดว่างอยู่ที่ชั้นไหนบ้าง พร้อมระบุว่าแต่ละชั้นมีช่องจอดจำนวนเท่าใด เพื่ออำนวยความสะดวกไม่ต้องวนหาที่จอดให้เสียเวลา สามารถดูหน้าจอแสดงผลที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าลานจอดได้เลย

ป้ายแสดงผลในอาคาร

เป็นจอ LED ที่ติดตั้งอยู่ในอาคารที่จอดรถแต่ละชั้น เพื่อแสดงผลจุดจอดรถที่พร้อมให้บริการในแต่ละโซน โดยแสดงจำนวนที่จอดรถว่างและนำทางไปยังจุดจอดรถ

ไฟแสดงผลเหนือที่จอดรถ

• ไฟสีเขียว หมายถึง จุดจอดรถว่าง
• ไฟสีแดง หรือ ไม่มีไฟ หมายถึง มีรถจอดแล้ว

สนใจสอบถาม พูดคุย ปรึกษา ขอใบเสนอราคาเพียงคลิก

แอด LINE สอบถามเพิ่มเติม